Vi tilbyder private og offentlige skovejere et frit og uafhængigt tilbud inden for PEFC og FSC-skovcertificering.

Vi tilbyder private og offentlige skovejere et frit og uafhængigt tilbud inden for PEFC og FSC-skovcertificering.

SKOVCERTIFICERING

Hvad er certificering?

Skovene producerer en lang række forskelligartede samfundsgoder, blandt andet træprodukter, vedvarende energi, kulstofbinding og -lagring, biodiversitet, ren luft og rent drikkevand, beskæftigelse og rekreation. Bæredygtig forvaltning af skovene forudsætter en vedvarende produktion, og de mange varierede interesser, der knytter sig til skovene, har medført et behov for at sikre en bæredygtig skovforvaltning gennem frivillig PEFC eller FSC-certificering.
Målet med certificering er at anvende nogle fælles, globale principper for bæredygtig skovdrift, herunder et gennemarbejdet og troværdigt system, der garanterer bæredygtigt produceret træ og papir til forbrugerne.

Hvorfor certificere skoven?

Med indførelse af EU’s Tømmerforordning (EUTR) er det ikke tilladt at markedsføre ulovligt fældet træ i EU. Det er skovejerens opgave at dokumentere, at hugget træ ikke stammer fra arealer med naturbeskyttelse, og at oparbejdningen ikke har skadet beskyttede kulturarvsværdier.
Energistyrelsen har implementeret nye bæredygtighedskrav til biomasse med udgangspunkt i EU’s direktiv for vedvarende energi og de yderligere danske krav af den politiske aftale af 2. oktober 2020 om lovkrav til træbiomasse. Skovene skal derfor i stigende grad kunne dokumentere, at energitræ og skovflis er bæredygtigt produceret.
Er skoven PEFC eller FSC-certificeret, lever den automatisk op til kravene i EU’s Tømmerforordning og de nye bæredygtighedskrav til biomasse.

Hvad betyder certificering for skovdriften?

Ved PEFC eller FSC-certificering siger man ja til at forvalte skoven efter retningslinjer beskrevet i PEFC eller FSC Danmarks skovstandard, og skovejeren skal fastsætte en politik og en målsætning for den bæredygtige skovdrift. Kravene til planlægning og registrering er grundfundamentet for, at auditoren kan vurdere de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser for skovdriften, og kontrollere, om skovejeren lever op til skovstandardens krav.

SKOVCERTIFICERING

Hvad er certificering?

Skovene producerer en lang række forskelligartede samfundsgoder, blandt andet træprodukter, vedvarende energi, kulstofbinding og -lagring, biodiversitet, ren luft og rent drikkevand, beskæftigelse og rekreation. Bæredygtig forvaltning af skovene forudsætter en vedvarende produktion, og de mange varierede interesser, der knytter sig til skovene, har medført et behov for at sikre en bæredygtig skovforvaltning gennem frivillig PEFC-certificering.
Målet med certificering er at anvende nogle fælles, globale principper for bæredygtig skovdrift, herunder et gennemarbejdet og troværdigt system, der garanterer bæredygtigt produceret træ og papir til forbrugerne.

Hvorfor certificere skoven?

Med indførelse af EU’s Tømmerforordning (EUTR) er det ikke tilladt at markedsføre ulovligt fældet træ i EU. Det er skovejerens opgave at dokumentere, at hugget træ ikke stammer fra arealer med naturbeskyttelse, og at oparbejdningen ikke har skadet beskyttede kulturarvsværdier.
Energistyrelsen har implementeret nye bæredygtighedskrav til biomasse med udgangspunkt i EU’s direktiv for vedvarende energi og de yderligere danske krav af den politiske aftale af 2. oktober 2020 om lovkrav til træbiomasse. Skovene skal derfor i stigende grad kunne dokumentere, at energitræ og skovflis er bæredygtigt produceret.
Er skoven PEFC-certificeret, lever den automatisk op til kravene i EU’s Tømmerforordning og de nye bæredygtighedskrav til biomasse.

Hvad betyder certificering for skovdriften?

Ved PEFC-certificering siger man ja til at forvalte skoven efter retningslinjer beskrevet i PEFC Danmarks skovstandard, og skovejeren skal fastsætte en politik og en målsætning for den bæredygtige skovdrift. Kravene til planlægning og registrering er grundfundamentet for, at auditoren kan vurdere de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser for skovdriften, og kontrollere, om skovejeren lever op til skovstandardens krav.

Kontakt

Kontakt os gerne for nærmere information
om PEFC og FSC-gruppecertificering.

Kontakt

Kontakt os gerne for nærmere information
om PEFC-gruppecertificering.